Σκοπός

Η εξάπλωση και διάδοση των ιδεών της Ευρωπαικής ένωσης.
Η προαγωγή της κοινωνικότητας και συναδέλφωσης σύμφωνα με τις αρχές του Ευρωπαικού πνεύματος.
Η διάσωση και η διάδοση του πολιτισμού κάθε χώρας της Ευρωπαικής ανθρωπιστικής δράσης, η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και η εν γένει δράσεις που διέπονται από φιλανθρωπικά συναισθήματα.

Προτεραιότητα αποτελεί η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός των δομών υγείας που ταυτόχρονα είναι δείγμα του πολιτισμού της κάθε χώρας.

Τα Μέλη

Θέση Ονοματεπώνυμο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΟΛΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΕΤΙΚΑΡΥΔΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΙΟΥ

253/2016